Kurs dolara największym wygranym tygodnia! USD najsilniejszą walutą G8

Miniony tydzień przebiegał na rynkach walutowych niezwykle interesująco. W ciągu ostatnich dni poznaliśmy bowiem kilka istotnych raportów makroekonomicznych oraz doniesień dotyczących sytuacji gospodarczej. Wśród najważniejszych wydarzeń tygodnia bez wątpienia wymienić należy:

  • Posiedzenie dot. polityki pieniężnej Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ)
  • Posiedzenie dot. polityki pieniężnej Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB)

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, obydwa wymienione wyżej banki centralne zdecydowały podczas swoich wrześniowych posiedzeń o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionych poziomach.

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę, że decydenci polityczni RBNZ podkreślili, iż podkreślił, że może w tym roku uruchomić nowe narzędzie stymulujące, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty finansowania zewnętrznego.

Okazuje się więc, że RBNZ aktywnie rozważa wprowadzenie ujemnych stóp procentowych i zapowiedział, że zrobi to w połączeniu z terminowym finansowaniem banków. Środowe oświadczenie sugeruje, że program finansowania zostałby wprowadzony jako pierwszy krok, umożliwiając decydentom uwolnienie większej liczby bodźców przy jednoczesnym utrzymaniu stopy na stałym poziomie do marca 2021 r. po czym bank mógłby obniżyć stopy proc. do ujemnych wartości. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Kurs franka największym przegranym tygodnia

Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą grupy G8 był jen dolar amerykański, którego kurs wzrósł aż o 1,98 proc. Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługują natomiast kursy dolara nowozelandzkiego i australijskiego, które osunęły się odpowiednio o 1,65 proc., o 2,18 proc.

Tygodniowa zmienność walut grupy G8 | Źródło: mataf.net

Kurs euro najniżej od dwóch miesięcy

Spoglądając na notowania pary walutowej EUR/USD zauważymy, że wskutek trwającej od ponad tygodnia deprecjacji kursu euro wobec dolara amerykańskiego, rynek pokonał linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem równoległego kanału wzrostowego, co w naturalny sposób mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków notowań wspólnej waluty. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, kurs euro mógłby osunąć się nawet w okolice 1,15 USD.

EURUSD Daily

Kurs dolara rośnie nieprzerwanie od 6. sesji

Spoglądając na notowania pary walutowej USD/CHF zauważymy, że dolar amerykański umacniał się wobec franka szwajcarskiego przez ostatnie sześć sesji z rzędu. Wskutek tak znacznej aprecjacji, rynek pokonał już dwa techniczne opory w wysokości 0,9180 i 0,9260 CHF, dzięki czemu kurs dolara znalazł się na najwyższym poziomie od dwóch miesięcy. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, USD mógłby dotrzeć nawet do 0,9360 CHF.

USDCHF Daily

Źródło:comparic.pl

<< Aktualności
zamknij